Vítejte v centru podpory


S cílem zefektivnit podporu pro řešení požadavků a lepší služby, používáme systém zákaznické podpory. Každému požadavku je přiřazeno jedinečné identifikační číslo požadavku, které můžete použít k online sledování stavu vyřizování Vašeho požadavku. Pro Vaší informovanost o problémech máme k dispozici kompletní archivy a historii všech požadavků včetně celé komunikace k problému.


Platná e-mailová adresa je nezbytná pro založení zákaznického požadavku.

Založit nový ticket


Pokuste se co nejdůkladněji popsat problém který řešíte. Pro aktualizaci předchozích ticketů se prosím přihlašte

Nový Ticket

Zkontrolovat stav ticketu


Máte k dispozici archiv všech vašich aktuálních i minulých ticketů.

Zkontrolovat stav

Ujistěte se prosím, zda není možné najít odpověď pomocí znalostní databáze Často kladené dotazy (FAQ), před vytvořením Vašeho požadavku.

Prosím čekejte!

Prosím čekejte... bude to trvat vteřinu!